Afbud

LØRDAG D. 23. NOVEMBER

STATUS D.D: 183 TILMELDTE

AFBUD

Man kan på ethvert tidspunkt melde afbud til festen. Da vi har et stort planlægningsarbejde foretrækker vi selvfølgelig, at afbud bliver meldt i god tid inden festen afholdes.


Betingelserne for at få refunderet det indbetalte afhænger af, hvor tæt på festen afbuddet kommer. Herunder kan du se betingelserne for afbud og læse om, hvorfor betingelserne er som de er.

Betingelser ved afbud

1. Ved afbud inden 23. september 2019 tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et gebyr på kr. 100,00 pr. indbetalt person. Dette beløb svarer til det depositum der er betalt for leje af festlokalerne. Er der ledige pladser og man ønsker at tilmelde sig festen igen på et senere tidspunkt, skal det fulde festgebyr indbetales igen. 

2. Efter den 23. september 2019 er tilmeldingen bindende og det indbetalte beløb refunderes ikke, uanset årsagen til afbuddet.


Hvorfor er tilmeldingen bindene ca. 60 dage før festen?

Arrangementet er et nonprofit sammenskudsgilde, og alle deltagere er derfor med til at sikre at festen kan blive gennemført.

Hvert år modtager festudvalget et sted mellem 15-20 afbud og det er langt fra alle, det lykkes at erstatte – og selvom man skulle have held med at få afsat nogle af pladserne, er erfaringen at mange af dem der tilmelder sig i ugerne op til festen, aldrig betaler eller melder fra igen.

Derfor har festudvalget for flere år siden stillet som betingelse, at tilmeldingen er bindende efter en bestemt dato, således at det ikke er festudvalget der alene står med den økonomiske risiko. Dette skete netop efter en fest, hvor der var et så stort frafald at festen gav underskud – heldigvis et mindre underskud, men det kunne have været langt værre. Initiativtagerne til festen besluttede den gang det blev den sidste fest, men blev opfordret af en stor gruppe af de faste deltagere til at fortsætte. Betingelsen fra festudvalget side var at tilmeldingen fremover så skulle være bindende. Uden den binding – bliver der ingen fest!

Festen kører med et stramt budget der lige netop kører rundt, for at holde udgifterne så langt nede som muligt og dermed priserne for deltagerne på et acceptabelt niveau. Skulle man indregne risikoen i prisen, skal alle deltagere betale mere for billetten – og altså betale for at andre melder afbud. Denne model har festudvalget bevidst fravalgt, da festen ikke er en forretning – men et sammenskudsgilde.

Alle gæster til festen bliver gjort opmærksomme på betalingsbetingelserne ved deres tilmelding, hvor vi meget tydeligt skriver: 

"Husk at arrangementet er et nonprofit sammenskudsgilde, og man derfor alle er med til at sikre at festen kan blive gennemført. Sæt jer derfor venligst ind i nedenstående betalingsbetingelser"

Af betalingsbetingelserne fremgår det at tilmeldingen er bindende efter en bestemt dato. Derudover bliver man adskillige gange gjort opmærksomme på, at man skal læse FAQ på vores hjemmeside.

For en god ordens skyld bliver der ikke gjort undtagelser fra dette. Melder man afbud efter den fastsatte dato hvorfra tilmeldingen er bindende – så refunderes det indbetalte ikke – uanset årsagen til afbuddet!

Copyright © Fest & Flirt 2019