Medarrangører søges
Personale ved sexfest

Vil I stå i spidsen for Fest & Flirt?

Vil I være med til at arrangere Danmarks største og mest stilige private sexfest?


Efter at have stået i spidsen for Fest og Flirt siden 2004, ønsker de nuværende arrangører at træde tilbage efter festen den 6. november. Samtidigt er der et stort ønske fra deltagerne om, at festen får lov til at leve videre og udvikle sig.

Vi søger derfor efter et par, der har erfaring med Fest & Flirt og som har en seksuel præference der matcher festens målgruppe, og som har mod på allerede nu at være medarrangører, og på sigt overtage ansvaret for festen.

 

Vi tilbyder

En spændende og medrivende opgave der giver virkeligt meget positiv respons, og glæder rigtigt mange mennesker. Mange af deltagerne ved Fest & Flirt deltager år efter år og ser frem til festen som en større tilbagevendende begivenhed end fødselsdage, jul og nytår. I vil få et netværk af de dejligste varme mennesker som alle vil hinanden det bedste.

 

I vil allerede fra nu blive inddraget i planlægningen af den kommende fest, og blive sat ind i konceptet, de administrative rutiner -og systemer, og være en del af selve gennemførelsen af festen. De nuværende arrangører stiller sig samtidigt til rådighed som rådgivere m.v. ift. festen i 2022. Det sikrer en smidig overgang og tryghed for jer der overtager konceptet.

 

I overtager alt eksisterende materiale og administrative dokumenter, indkøbslister, hjemmeside, info- og deltagerloger, samt festmaterialer og udstyr – ja, alt hvad der skal til for, at festen kan planlægges og gennemføres.

 

Udbyttet for jer er en fritidsbeskæftigelse der udvikler både personlige- og faglige kompetencer, et netværk af varme mennesker, glæden ved at glæde andre og selvfølgelig tilfredsheden ved at kunne gennemføre en fest, som rigtigt mange mennesker ser frem til hvert år. Og meget mere...

 

Opgaven

I skal være forberedt på at der skal bruges en hel del af jeres fritid på opgaven, især i foråret og efteråret. Det kan til tider være et hårdt arbejde, men det er samtidigt også absolut både givende og hyggeligt, at arrangere en fest af denne størrelse.

 

Opgaverne er bl.a.

 • indgåelse af aftale om festlokation
 • udarbejdelse af budget
 • udarbejdelse af projektplan
 • vedligeholdelse af hjemmeside
 • markedsføring af festen via mailliste og datingsider m.fl.
 • udpegning af festudvalg
 • rekruttering af personale
 • varetage deltageradministration
 • opkrævning og bogføring
 • indgåelse af aftale med underholdning og DJ
 • indkøb
 • forberede velkomst
 • introducere personale og festudvalg til opgaverne
 • koordinering af festen
 • alt forefaldende arbejde ved festen

 

Vores forventninger til jer

Vi har en god erfaring med at være 4 personer der sammen tager ansvaret for opgaven, da der er mange kompetencer der skal sættes i spil. Jeres første opgave efter festen, er derfor sandsynligvis at finde 2 personer yderligere, som besidder de kompetencer I ikke selv har. Hvordan I ønsker at organisere det, er dog helt op til jer.

 

Vi forventer at I, eventuelt sammen med dem I tager ind som medarrangører,

 • tidligere har deltaget i Fest & Flirt - dette er et krav!
 • har overskud og lyst til opgaven
 • er udadvendte og imødekommende
 • er tålmodige og har is i maven
 • er udviklingsorienterede
 • får energi af at gøre noget godt for andre
 • er risikovillige
 • kan forhandle
 • kan organisere
 • kan udarbejde budget
 • kan udarbejde projektplan
 • kan udvikle og vedligeholde en hjemmeside
 • er gode til Excel, Word og Outlook (eller lign.), og kan brevflette
 • er gode til PowerPoint eller lignende præsentationsværktøj
 • er gode til økonomiopfølgning
 • har flair for -og fokus på økonomisering af indkøb
 • kan lede personale og festudvalg
 • er indstillet på at knokle for at få stablet en god fest på benene

 

Allervigtigst er at I engagerer og forpligter jer til at stå i spidsen for festen i 2022, så et succesfuldt koncept kan få lov at leve videre!

 

OBS! Det kræver ingen økonomisk investering at overtage konceptet, og der påhviler heller ikke anden form for hæftelse eller andre former for klausuler m.v. Investeringen er alene den tid I kommer til at bruge på festen.

 

Tilkendegivelse

Send en motiveret tilkendegivelse til info@festogflirt.nu og fortæl om, hvorfor I har lyst til at være med til at arrangere årets fest, og på sigt stå i spidsen for Danmarks største og mest stilige private sexfest. I ansøgningen skal I oplyse jeres navne, alder, seksuelle præference samt, hvilken landsdel I kommer fra. Det er en fordel hvis I har deltaget i festen før, men det er ingen betingelse.

 

Har I spørgsmål til opgaven, så send en mail til info@festogflirt.nu 

 

Vi vurderer henvendelserne løbende og fjerner dette opslag, når det rette par er fundet.

 

Mange frække hilsner fra

TEAM FEST & FLIRT

 

Fest & Flirt er et nonprofit sammenskudsgilde, der først og fremmest er en sexfest for åbne og varme frisindede glade mennesker, hvor det frække kombineres med stil og elegance. Det er en konceptfest hvor kvinderne er i centrum, og bliver opvartet af festens gentlemen i forholdstallet 2:3. Det er en utraditionel swingerfest, hvor der er fokus på det sociale samvær.

Copyright © Fest & Flirt 2021