Om foreningen
Sexfest med kvinderne i centrum

Fest & Flirt

-Foreningen for aktivt selskabeligt samvær

For at sikre at de fælles sammenskudsgilder ikke hviler på enkeltpersoner, og at deltagerne ved arrangementerne kan føle sig trygge i processen, lige fra tilmeldingen til afholdesen af et arrangement, er der oprettet en forening som ansvarer de arrangementer der afholdes.


Foreningens formål er at fremme et aktivt socialt samvær blandt voksne mennesker gennem tilrettelæggelse af arrangementer for særlige målgrupper. Foreningen er en almennyttig frivillig forening og må ikke varetage politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.


For at begrænse arbejdet i foreningen optages der kun medlemmer i forbindelse med et arrangement. Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens værdigrundlag, og som kan godkendes af foreningens bestyrelse. 

 

Når du tilmelder dig til et arrangement, bliver du samtidigt medlem af foreningen. Medlemskabet varer året ud og bliver ikke automatisk genaktiveret. Du kan endvidere på et hvert tidspunkt melde dig ud af foreningen. Dog skal du være medlem af foreningen når du deltager i et arrangement.

Copyright © Fest & Flirt 2023