¤ Om foreningen
Sexfest med kvinderne i centrum

Foreningen for selskabeligt samvær

For at sikre at de fælles sammenskudsgilder ikke hviler på enkeltpersoner, og at deltagerne ved arrangementerne kan føle sig trygge i processen, lige fra tilmeldingen til afholdelsen af et arrangement, er det en forening som ansvarer de arrangementer der afholdes.


Foreningens formål er at fremme et socialt samvær blandt voksne gennem tilrettelæggelse af arrangementer, fester, kroophold og rejser for foreningens medlemmer. Foreningen er en almennyttig frivillig forening og varetager derfor ikke politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.


Du kan på ethvert tidspunkt søge om optagelse som medlem af foreningen. Som medlemmer optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens værdigrundlag, og som kan godkendes af foreningens bestyrelse. Det er gratis at være medlem, og der er ingen forpligtelser forbundet med medlemskabet.

 

Når din tilmelding til et arrangement er godkendt, bliver du samtidigt medlem af foreningen, da dette er et krav for at kunne deltage. Medlemskabet varer kalenderåret ud. Bemærk at medlemskabet ikke bliver automatisk genaktiveret. Du kan desuden på ethvert tidspunkt melde dig ud af foreningen. 


Tilmeld dig som medlem af foreningen her.


Foreningens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Copyright © Fest & Flirt 2024