¤ Adfærdsregler

ADFÆRDS- OG ORDENSREGLER

Opdateret 28. januar 2024

Fest & Flirt har et sæt overordnede regler for adfærd og orden, som gælder for alle der deltager i festen.


Overtrædelse kan medføre bortvisning og udelukkelse fra fremtidige fester samt evt. juridisk efterspil.


Der foretages øjeblikkelig anmeldelse til politiet af kriminelle forhold såsom trusler, voldelig adfærd, rufferi, voldtægt, hærværk og tyveri mv.

ADFÆRD

 • Både de betalende gæster og personalet der deltager i Fest & Flirt skal optræde hensynsfuldt og bidrage til, at alle får en god oplevelse.
 • Dialogen indbyrdes skal hvile på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger. Omgangstonen til festen skal være venlig, behagelig og imødekommende.
 • Det er helt tilladt at give komplimenter og anvende frækt og sexet sprogbrug - det er en naturlig del af festen. Dette erklærer man sig som deltager indforstået med ved tilmeldingen, ved at godkende nærværende adfærds- og ordensregler for Fest & Flirt.
 • Det kan forekomme lettere frække erotiske og intime berøringer fra andre gæster og personalet, bl.a. i forbindelse med fællesaktiviteter ved festen. Dette erklærer man sig som deltager indforstået med ved tilmeldingen, ved at godkende nærværende adfærds- og ordensregler for Fest & Flirt.
 • Der skal, uanset at der er tale om en sexfest, gives særligt samtykke til seksuelle handlinger. Dette er lovbestemt og skal naturligvis også overholdes her. Det betyder også at personlige grænser skal respekteres, ligesom en persons ret til at sige fra over for en seksuel handling, ikke må krænkes.
 • Medmindre andet er aftalt parterne imellem, dyrkes der sikker sex under festen. Der ligger kondomer til fri afbenyttelse i festsalen. 
 • Det forventes at alle er særligt opmærksomme på at opretholde en meget høj hygiejnestandard ved festen, herunder god håndhygiejne, med særlig opmærksomhed på grundig håndvask, efter toiletbesøg og mellem sexakter. Der er opstillet håndsprit i baren, ved sexområdet og på toiletterne ved festsalen. Brug det flittigt! Vi anbefaler alle at medbringe egen håndsprit til værelser og sovesal.
 • Det forventes på alle måder at man er sygdomsfri. Hvis man er syg eller har tegn på sygdom, skal man ikke deltage i festen. Det er ærgerligt at skulle melde afbud, men det er vigtigere at passe på hinandens helbred. 


ORDEN

 • Deltagelse i Fest & Flirt sker helt på eget ansvar. Dette gælder under hele festen, også når der dyrkes sex og under færdsel på festlokalitetens område.
 • Det er strengt forbudt at tage betaling for seksuelle ydelser, herunder rufferi i forbindelse med festen. Begge tilfælde anmeldes til politiet.
 • Støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer medvidere skal foregå uden gener for andre.
 • Rygning må ikke finde sted indendørs – dette gælder også e-cigaretter. Rygning kan foregå udendørs ved trappen foran indgangen til festen.
 • Det er forbudt for deltagerne og personalet at medbringe mobiltelefon i festsalen og på festlokalitetens øvrige indendørs fællesområder. Herfra dog undtaget vagterne og festkoordinatoren. Alle deltagere bliver kropsvisiteret og scannet af vagterne, inden man får adgang til festsalen!
 • Det er strengt forbudt at tage foto og optage video eller lyd under hele festen, på alle festlokalitetens fællesarealer, både indendørs og udendørs. Overtrædelse medfører konfiskering af udstyr og politianmeldelse.
 • Fotografering samt video- og lydoptagelser i de private værelser, må kun ske efter aftale med de medvirkende. Ønsker en deltager at fotografere, optage video eller lyd i de private værelser, skal de involverede således forud have givet deres accept.
 • Der er tavshedspligt, hvilket omfatter deltagernes og personalets identitet inkl. profilnavne, samt alt hvad der sker til festen.


Husk! Anonymitet og diskretion er vigtig!

Hvem man møder og hvad der sker til Fest & Flirt, bliver i Fest & Flirt!

Copyright © Fest & Flirt 2024