Ordensregler

6. november 2021

ADFÆRDS- OG ORDENSREGLER

FEST & FLIRT har et sæt overordnede regler for adfærd og orden, som gælder for alle der deltager i festen.


Overtrædelse kan medføre bortvisning og udelukkelse fra fremtidige fester samt evt. juridisk efterspil.


Der foretages øjeblikkelig indberetning til politiet af kriminelle forhold såsom trusler, voldelig adfærd, voldtægt, hærværk, brandstiftelse, tyveri mv.

ADFÆRD

 • Både de betalende gæster og personalet der deltager i FEST & FLIRT skal optræde hensynsfuldt og bidrage til, at alle får en god oplevelse.
 • Dialogen deltagerne indbyrdes skal hvile på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.
 • Der skal, uanset at der er tale om en sexfest, gives samtykke til enhver seksuel handling. Dette er lovbestemt og skal natuligvis også overholdes her. Det betyder også at personlige grænser skal respekteres, ligesom en persons ret til at sige fra over for en seksuel handling eller over for en person, ikke må krænkes. Se lovgrundlaget her!
 • Der dyrkes sikker sex i festsalen og alle øvrige offentlige rum. Der ligger kondomer til fri afbenyttelse i festsalen. Par med fast partner er undtaget fra denne regel, når der dyrkes sex med egen partner.
 • Vi forventer at alle er særligt opmærksomme på at opretholde en meget høj hygiejnestandard ved festen, herunder god håndhygiejne, med særlig opmærksomhed på grundig håndvask, efter toiletbesøg og mellem sexakter. Der er opstillet håndsprit ved alle borde, i baren, ved sexområdet og på toiletterne ved festsalen. Brug det flittigt! 

 • Vi forventer på alle måder at du er sygdomsfri. Hvis du er syg eller har tegn på sygdom, skal du ikke deltage i festen. Det er ærgeligt at skulle melde afbud, men det er vigtigere at passe på hinandens helbred.


ORDEN

 • Alt færdsel på festlokalitetens område, er på eget ansvar.
 • Støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer medvidere skal foregå uden gener for andre.
 • Rygning må ikke finde sted indendørs – dette gælder også e-cigaretter. Rygning skal foregå udendørs.
 • Det er forbudt at tage foto og optage video eller lyd under hele festen, på alle festlokalitetens fællesarealer, både indendørs og udendørs.
 • Fotografering samt video- og lydopatgelser i de private værelser, må kun ske efter aftale med de medvirkende. Ønsker en deltager at fotografere, optage video eller lyd i de private værelser, skal de involverede således forud have givet deres accept.
 • Der er tavshedspligt, hvilket både omfattter deltagernes idenditet inkl. profilnavne, samt alt hvad der sker til festen.

 • Det er forbudt for deltagerne og serveringspersonalet at medbringe mobiltelefon i festsalen og på festlokalitetens øvrige indendørs fællesområder. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra festen.


Husk! Anonymitet og diskretion er vigtig!

Hvem man møder og hvad der sker til Fest & Flirt, bliver i Fest & Flirt!

Copyright © Fest & Flirt 2020