Ordensregler

6. februar 2021

ADFÆRDS- OG ORDENSREGLER

FEST & FLIRT har et sæt overordnede regler for adfærd og orden, som gælder for alle der deltager i festen.


Overtrædelse kan medføre bortvisning og udelukkelse fra fremtidige fester samt evt. juridisk efterspil.


Der foretages øjeblikkelig indberetning til politiet af kriminelle forhold såsom trusler, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, tyveri mv.

ADFÆRD

  • Både betalende gæster og personale der deltager i FEST & FLIRT skal optræde hensynsfuldt og bidrage til, at alle får en god oplevelse.
  • Dialogen deltagerne indbyrdes skal hvile på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.
  • Personlige grænser skal respekteres, ligesom en persons ret til at sige fra over for en seksuel handling eller over for en person, ikke må krænkes.
  • Der dyrkes sikker sex i festsalen og alle øvrige offentlige rum. Der ligger kondomer til fri afbenyttelse i festsalen. Par med fast partner er undtaget fra denne regel, når der dyrkes sex med egen partner.


ORDEN

  • Alt færdsel på festlokalitetens område, er på eget ansvar.
  • Støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer medvidere skal foregå uden gener for andre.
  • Rygning må ikke finde sted indendørs – dette gælder også e-cigaretter. Rygning må foregå udendørs.
  • Det er forbudt at tage foto under hele festen, på alle festlokalitetens fællesarealer, både indendørs og udendørs.
  • Fotografering på de private værelser må kun ske efter aftale med de medvirkende. Ønsker en deltager at optage en lyd- eller billedfil i de private værelser, skal de involverede således forud have givet deres accept.
  • Det er forbudt for deltagerne og serveringspersonalet at medbringe mobiltelefon i festsalen og på festlokalitetens øvrige indendørs fællesområder. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra festen.


Husk! Anonymitet og diskretion er vigtig!

Hvem man møder til Fest & Flirt, bliver i Fest & Flirt!

Copyright © Fest & Flirt 2020